Mitä kuntotarkastuksessa tapahtuu?

Asuntokaupan kuntotarkastus tulee yleensä ajankohtaiseksi, kun kotia ollaan laittamassa myyntiin tai vähintään siinä vaiheessa, kun kohteelle on löytynyt ostajaehdokas. Tarkastus voidaan tehdä myös säännöllisin väliajoin kodin ylläpidon varmistamiseksi.

Servizin asuntokaupan kuntotarkastukset toteutetaan aina alan hyväksymän KH 90-00394 suoritusohjeen mukaisesti, ja ne ovat puolueettomia, aistinvaraisia sekä pintapuolisia tarkastuksia. Tutustutaan seuraavaksi hieman tarkemmin, mitä yleensä tapahtuu kuntotarkastuksella.

Esitietolomake on tärkeä kuntotarkastukseen valmistautuessa

Ennen kohteelle saapumista kuntotarkastaja on huolellisesti valmistautunut tutustumalla omistajan täyttämään sähköiseen esitietolomakkeeseen. Esitietolomakkeella kerätään rakennuksen perustiedot, kuten mahdolliset laajennukset tai käyttötarkoituksen muutokset, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän tyypit, remonttihistoria sekä mahdolliset asumisen aikana havaitut viat, puutteet tai ongelmat. Näiden tietojen avulla tarkastaja voi tehdä alustavan arvion kohteen kuntoon liittyvistä seikoista, kuten mahdollisista riskirakenteista, jotka saattavat edellyttää tarkempaa kuntotutkimusta.

Asuntokaupan kuntotarkastuksessa on yleensä paikalla kohteen myyjä, potentiaalinen ostajaehdokas ja kiinteistönvälittäjä. Kuntotarkastuksen aluksi kokoonnutaan yhdessä käymään läpi kohteen omistajan täyttämä esitietolomake. Tällöin tarkastaja voi kysyä omistajalta vielä tarkentavia tietoja kohteesta ja mikäli kodin piirustuksia ei ole lähetetty etukäteen sähköpostilla tai esitietolomakkeen mukana, tarkastaja tutustuu niihin tarkastuksen aikana. Omistajien täyttämä esitietolomake on yksi tärkeimmistä vaiheista kuntotarkastukseen valmistautumisessa, ja talon omistajan tulisi kiinnittää siihen erityistä huomiota.

Tarkastuskierros sisällä ja ulkona

Kun esitietolomake ja mahdolliset dokumentit on käyty läpi, tarkastaja aloittaa kuntotarkastuskierroksen. Suosittelemme, että kaikki kaupan osapuolet osallistuvat kuntotarkastukseen, sillä se tarjoaa erittäin informatiivisen tilaisuuden saada tietoa tarkastettavan kohteen kunnosta. Servizin tarkastajat ovat koulutettuja asiakaspalvelutilanteisiin ja he selittävät selkeästi käsiteltävät asiat, havainnot ja suositellut toimenpiteet tarkastuksen aikana.

Kuntotarkastuksessa käydään kattavasti läpi rakennuksen rakennustekninen kunto sekä korjaustarpeet, vaurio-, terveys- ja käyttöturvallisuusriskit. Yleensä kuntotarkastaja aloittaa kodin tarkastuksen sisätiloista, mikä sisältää tarkastuskohdat liittyen muun muassa rakennuksen ilmanvaihto-, lämmitys-, vesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmään. Sisätiloissa huomio kiinnittyy myös märkätiloihin joihin tehdään rakenteita rikkomaton pintakosteusmittaus. Tarkastuksessa arvioidaan myös kodin käyttöturvallisuutta, esimerkiksi kodin paloturvallisuutta. Lue lisää kuntotarkastuksen sisällöstä.

Ulkotiloihin siirryttäessä tarkastaja tekee huomioita esimerkiksi liittyen vesikatteen kuntoon, asennukseen ja puhtauteen, ovien ja ikkunoiden kuntoon, julkisivun kuntoon, katon lumiesteisiin sekä kiinteistön salaoja- ja sadevesijärjestelmään. Jos kohteessa havaitaan riskirakenne, yleisimmin valesokkeli, tarkastuksen aikana voidaan suositella tehtäväksi levyseinärakenteinen rakenneavaus. Kuntotarkastuksen sisältö tarkastuskohdittain on nähtävillä taulukon muodossa malliraportilta. Servizin raporteissa on selkeä listaus, josta käy ilmi, mitkä tarkastuskohteet on tarkastettu ja mitkä kohteet saattavat jäädä tarkastamatta esimerkiksi lumipeitteen rajoittaessa vesikatteen tarkastusta.

Jos tontilla sijaitsee muita rakennuksia, kuten erillinen autotalli tai pihasauna, nämä rakennukset voidaan tarkastaa kuntotarkastuksen yhteydessä palveluhinnastomme mukaisesti. Yleensä asuntokauppatilanteessa tilataan kohteelle myös energiatodistus, joten tarkastaja kerää tarkastuskierroksen aikana tarvittavat tiedot energiatodistusta varten.

Asuntokaupan kuntotarkastuksen kesto on tyypillisesti noin 3.5 tuntia riippuen kohteen iästä ja koosta.

Lopputuloksena selkeä raportti 48h sisällä tarkastuksesta

Kuntotarkastuksen jälkeen tärkeimmät havainnot ja suositukset kohteen kunnosta käydään vielä läpi suullisesti yhteenvedon muodossa paikalla olevien kanssa.

Tarkastuksen tuloksena laaditaan selkeä kuntotarkastusraportti, joka sisältää tiedot tarkastuskohdista, havainnoista, mahdollisista puutteista ja korjaustarpeista. Raportissa käytetään havaintojen yhteydessä mahdollisimman paljon kuvia, jotta rakenteet visualisoituvat selkeästi myös niille, jotka eivät ole tutustuneet kohteeseen paikan päällä. Ostajalle raportti tarjoaa arvokasta tietoa kiinteistön kunnosta ja auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä kaupan suhteen. Myyjälle raportti on hyvä työkalu mahdollisten remonttien ja suositeltujen toimeenpiteiden kuntoonsaattamiseksi ennen myyntiä. Servizin palvelulupauksena on raportin toimitus 48 tunnin sisällä tarkastuksesta.

Asiakastyytyväisyytemme varmistamiseksi on ensisijaisen tärkeää saada palautetta mahdollisimman pian, jotta voimme tarvittaessa tehdä raporttiin korjaukset. Raporttiin liittyvissä kysymyksissä suosittelemme aina ottamaan yhteyttä suoraan kuntotarkastuksen suorittaneeseen asiantuntijaan.

Lisää luettavaa

Kysyttävää? Ota yhteyttä ja autamme!

24/7 asiakaspalvelu puhelimitse (0,25€ /min)